Sie sind hier: Startseite >Um SAARLAND Tryggingar
 • Compliance-Hinweise der SAARLAND Versicherungen

Ábendingar SAARLAND Versicherungen um regluvörslu

Gögn eru gull 21. aldarinnar. Til að tryggja að trúnaðarupplýsingar viðskiptavina okkar haldist trúnaðarmál gerum við allt sem í okkar valdi stendur og fjárfestum í afar öruggri upplýsingatækni. Síðast en ekki síst, lúta allir starfsmenn hjá SAARLAND Versicherungen, allt frá stjórnarmeðlimum til skrifstofufólks, ströngum innanhússreglugerðum.
Hvað er átt við með regluvörslu og hvernig ber SAARLAND Versicherungen sig að í þeim málum?
 • Fyrirtæki Versicherungskammer samsteypunnar eru traustir, heiðarlegir og sanngjarnir samstarfsaðilar. Það er ein af grundvallarástæðum velgengni okkar. Það er því sérstaklega mikilvægt að tryggja að farið sé að reglum og allt gert til að forðast eða halda í lágmarki áhættu í því tilliti, því það stuðlar að eigin verðgildi samsteypunnar.
  Fyrir Versicherungskammer samsteypuna þýðir regluvarsla að öllum lögum og reglugerðum er fylgt ásamt reglugerðum eftirlitsstofnana og  eiginreglum sem hafa áhrif út á við.
  Að forðast áhættu með fyrirbyggjandi hætti og viðhafa stöðugt eftirlit með lagalegri áhættu er aðeins eitt af því sem regluvarslan miðar að. Auk þess eru áhættustýring, snemmbúin viðvörun, eftirlit og ráðgjöf á meðal kjarnaverkefna regluvörslu. Slík lagavitund ver fyrirtækið gegn fjárhagslegum skaða.
  Í þessu skyni hefur Versicherungskammer samsteypan sett á stofn regluvörslutjórnunarkerfi (Compliance-Management-System eða CMS), siðareglur og innanhússreglur sem gilda jafnt um stjórnendur sem starfshópinn í heild sinni.Þetta stuðlar að langtímaþróun eðlilegrar regluvörslumenningar.
Hver er tengiliður fyrir regluvörslu?
 • FAðaltengiliður regluvörslumálefna er aðalskrifstofa regluvörslu Versicherungskammer-samsteypunnar (die Zentrale Compliance-Funktion des Konzerns Versicherungskammer).
  Hægt er að hafa samband við aðalskrifstofuna á netfangið: compliance@vkb.de
Lög um áreiðanleikakannanir á aðfangakeðjum (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz eða LkSG)
 • Varðveisla og varsla mannréttinda og umhverfis

  Stefnuyfirlýsing okkar um virðingu fyrir mannréttindum og umhverfi.
  Virðing fyrir mannréttindum er sérstaklega mikilvægur hluti af ábyrgum vinnuaðferðum. Sama á við um að forðast áhættu fyrir umhverfið okkar. Við erum því staðráðin í að virða alþjóðlega viðurkenndar mannréttinda- og umhverfisreglugerðirí okkar rekstri. Í samskiptum við birgja okkar leitumst við við að að efla og standa vörð um þessar reglugerðir. Með Stefnuyfirlýsingunni er greint frá því hvernig við, í samstarfi við birgja okkar, stöndum við skuldbindingar okkar og útlistum mannréttindastefnu okkar ítarlega í samræmi við kröfur laga um áreiðanleikakannanir á aðfangakeðjum (LkSG).
  Meðferð kvörtunarmála
  Til að fá upplýsingar um mögulega mannréttinda- og umhverfisáhættu eða brot á mannréttindum eða umhverfisskuldbindingum okkar höfum við innleitt gjaldfrjálst kvörtunarferli í samræmi við lög um áreiðanleikakannanir á aðfangakeðjum (LkSG). Þannig er hægt að miðla upplýsingum til okkar á öruggan hátt og í trúnaði.
English Version
 • What does compliance mean and how is it handled at the Versicherungskammer Bayern?
  The companies in the Versicherungskammer Bayern are reliable, honest and fair partners. This is one of the foundations of our success. Ensuring compliance and avoiding and minimizing associated risks is therefore particularly important and contributes to the value of the Group.
  Compliance in the Versicherungskammer Bayern means compliance with all laws and regulations as well as all regulatory requirements and voluntary commitments with an external impact.
  Proactively avoiding risks and maintaining constant awareness of legal risks is just one goal of compliance. In addition, risk control, early warning, monitoring and advisory functions are among the core tasks of compliance. This legal awareness protects the company from economic damage.
  For this purpose, the Versicherungskammer Bayern has created a compliance management system (CMS), principles of conduct and internal regulations that apply equally to all employees and managers. These support the long-term development of a natural compliance culture.
  Who is the contact person for compliance?
  The central contact person for the topic of compliance is the Central Compliance Function of the Versicherungskammer Bayern.
  You can reach them by email: compliance@vkb.de
  Preservation and protection of human rights and the environment
  Our policy statement on respect for human rights and the environment
  Respecting human rights is particularly important for responsible action. The same applies to avoiding risks to our environment. We are therefore committed to respecting internationally recognized human and environmental rights in our own business activities. In our relationships with our suppliers, we strive to promote and protect these rights. With our declaration of principles, we determine how we meet our responsibilities together with our suppliers and describe in detail our human rights strategy in accordance with the requirements of the Supply Chain Due Diligence Act (LkSG).
  Complaints Procedure
  For information about possible human rights and environmental risks or violations of human rights or environmental obligations, we have provided a free complaint procedure in accordance with the Supply Chain Due Diligence Act (LkSG). In this way, information can be passed on to us securely and confidentially.